logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

Zaproszenie do udziału w projekcie „Start-Up Academy”

W związku z realizacją projektu „Start-Up Academy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Fundacją Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych zapraszają uczniów klas 5,6,7,8 szkół z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych.

ZAPROSZENIE

ULOTKA INFORMACYJNA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template