logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole

4 października w całej szkole wszyscy świętowali Dzień Tabliczki Mnożenia.
 
 
 Wcześniej uczniowie przygotowali plakaty związane z tabliczką mnożenia. Ozdobiły główny hol szkolny. Od rana w piątek klasa 6a i 6b przepytywała rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły z prostych działań na mnożenie. Kto odpowiedział prawidłowo otrzymał nalepkę oraz słodki upominek. Na przerwach odbył się maraton. Uczniowie klas IV i V zdobywali pieczątki, odpowiadając na działania z tabliczki mnożenia. Konkurs przeprowadzali starsi koledzy i koleżanki z klasy VIIIa i VIIb.
 

Opiekunki – Helena Bach-Mróz, Katarzyna Drozdowska, Joanna Taras i Katarzyna Siekanowska - czuwały nad porządkiem i organizacją całej imprezy
 
Klasa III a włączyła się  w Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie bawili się tabliczką mnożenia poprzez różne gry i zabawy matematyczne. Była to niecodzienna lekcja, która sprawiła wiele radości. Na podsumowanie naszych zmagań matematycznych wszyscy uczniowie otrzymali słodką nagrodę.
 


Barbara Zadykowicz i uczniowie

 
 
Klasa IIIc z tej okazji miała swój konkurs „Mistrza mnożenia i dzielenia”. Chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności w szybkim mnożeniu i dzieleniu było wielu, ale na tytuł Mistrza zasłużyła tylno jedna osoba, która w kilkudziesięciu działaniach nie zrobiła żadnego błędu! Wielkie brawa dla Szymona Siekanowskiego!!!!! Na dyplom i wyróżnienie zasłużyły kolejno Adam Okułowicz, Alicja Osowicz, Karolina Pawluczuk, a także Emilia Wnorowska i Jakub Marciszewski. Jednak dla wszystkich uczestników należą się gratulacje za udział, chęci i walkę w byciu najlepszym w mnożeniu i dzieleniu!
Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi niespodziankami, a wszyscy uczestnicy drobna słodkością. To nie był nasz ostatni konkurs, bo wielu z nas chce być MISTRZEM!

Monika Litwin z uczniami III c
2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template