logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

Nietypowa lekcja historii

     W związku z przypadającą 8 grudnia 76 rocznicą największej egzekucji ludności podczas II wojny światowej na terenie Grabówki w Szkole Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie zorganizowano nietypową lekcję historii. Mottem przewodnim projektu  było hasło:" PAMIĘTAMY – NIGDY WIĘCEJ WOJNY".
  W tym roku połączone to zostało z rocznicą wybuch stanu wojennego.
   Pod patronatem Burmistrza Gminy Supraśl Radosława Dobrowolskiego, który był równie honorowym gościem dnia 6 grudnia  odbyła się prelekcja historyka z IPN-u Karola Usakiewicza dla uczniów naszej szkoły z udziałem krewnych pomordowanych ofiar. Pani Barbara Antonienko (wnuczka) i Wiesław Pogorzelski (syn) podzielili się swoimi wspomnieniami z tych tragicznych wydarzeń. Nie zabrakło łez wzruszenia u Pani Barbary, kiedy opowiadała, jak rok temu podczas takiej lekcji odnalazła ona na liście rozstrzelanych z dnia 8.12.1943 r. w Grabówce nazwisko swego dziadka. Rodzina nie wiedziała dokładnie, gdzie został  pochowany dziadek Konstanty Łukaszewicz, więc babcia oprowadzała wnuczkę po wszystkich grobach, a znicze stawiały na każdej mogile. Wnuczka pytała, gdzie leży dziadek, ale babcia nie była pewna miejsca pochówku i nie potrafiła wskazać właściwej mogiły.
W drugiej części prelekcji głos zabrali przedstawiciele Związku Represjonowanych, Więzionych i Internowanych w Białymstoku, którzy opowiadali, jak wyglądało życie zwykłych ludzi podczas stanu wojennego.
     Lekcje historii, gdzie młodzież może wysłuchać relacji naocznych świadków tamtych wydarzeń, pozwalają lepiej zrozumieć trudne i dramatyczne losy wielu Polaków w czasie wojny. Dają też wierny obraz naszej narodowej przeszłości.

Nauczyciele koordynatorzy projektu:
Małgorzata Pańkowska – nauczyciel historii
Joanna Gromacka- nauczyciel języka polskiego
2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template