logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

Dni Patrona

orzeszkowa dni patrona
  20 maja mija 14 lat od nadania naszej szkole imienia Elizy Orzeszkowej. Z tej okazji warto więc przypomnieć sylwetkę naszej patronki. Patron to osoba godna czci i szacunku, którą można, a nawet warto naśladować.
Eliza Orzeszkowa była wielką patriotką. Kochała ziemię, na której się urodziła. Uważała, że człowiek powinien być silnie związany ze środowiskiem lokalnym, swoją "małą ojczyzną", która jest składnikiem "dużej ojczyzny". Była też wielką moralistką. Uczyła dobra, miłości, braterstwa między ludźmi i narodami, czci dla prawdy, wytrwałego obstawania przy sprawiedliwości, walczyła z uprzedzeniami wyznaniowymi i rasowymi, pisała o życiu ludzi na wsi, ich ciężkiej pracy. Podkreślała, że nauka i praca to największe wartości, bowiem one czynią człowieka użytecznym dla innych ludzi i dla kraju. Zawsze krzewiła idee humanitarne, wszechludzkie, wieczne, ważne w każdym miejscu na ziemi. Hasłem jej długoletniej pracy były słowa: "Miej serce jak najczystsze i oddawaj usługi jak największe ziemi i ludziom". Ideały E.Orzeszkowej są wciąż aktualne. Niech wskazują nam drogę ku przyszłości.


 Ewa Jaskułowska
Anna Zabielska
Helena Bach-Mróz
2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template