logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

KONKURS "ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ELIZY ORZESZKOWEJ"

Orzeszkowa konkurs                                                          
1. Gdzie urodziła się Eliza Orzeszkowa?
a) w Grodnie
b) w Milkowszczyźnie
c) w Wołkowysku
 
2. Eliza Orzeszkowa uczyła się na pensji w :
a) Warszawie
b) Grodnie
c) Wilnie
 
3. Kogo poznała Eliza Orzeszkowa na pensji sióstr  sakramentek?
a) B. Prusa
b) H. Sienkiewicza
c) M. Konopnicką
 
4. Gdzie zamieszkała Eliza Orzeszkowa po ślubie z Piotrem Orzeszko?
a) w Milkowszczyźnie
b) w Grodnie
c) w Ludwinowie
 
5. Co zorganizowała Eliza Orzeszkowa w Ludwinowie w czasie powstania styczniowego 1863roku?
a) stołówkę dla ubogich
b) szpital polowy
c) ochronkę dla sierot
 
6. Co spotkało Piotra Orzeszkę po klęsce powstania styczniowego?
a) otrzymał odznaczenie za bohaterstwo
b) został zesłany na Syberię
c) wyjechał do Grodna
 
7. Pierwsze utwory Elizy Orzeszkowej to:
a) "Obrazek z lat głodowych"
b) "Pan Graba"
c) "Nad Niemnem"
 
8. Jakie dzieła przyniosły Elizie Orzeszkowej rozgłos?
a) "Tadeusz"
b) broszura "Kilka słów o kobietach"
c) "Marta"
 
9. W którym utworze Eliza Orzeszkowa porusza kwestię żydowską?
a) "Nad Niemnem"
b) "Meir Ezofowicz"
c) "A... B... C..."
 
10. Jak się nazywał drugi mąż Elizy Orzeszkowej?
...................................................................
 
11. Które z podanych utworów Elizy Orzeszkowej zaliczane są do arcydzieł?
a) "Dobra pani"
b) "Nad Niemnem"
c) "Cham"
 
12. Gdzie znajduje się grób Elizy Orzeszkowej?
a) w Warszawie
b) w Krakowie
c) w Grodnie
 
13. W którym  utworze Elizy Orzeszkowej znajduje się "Legenda o Janie i Cecylii"?
.....................................................................
 
14. Do jakiej prestiżowej nagrody kandydowała Eliza Orzeszkowa w 1905 roku razem z H. Sienkiewiczem i Lwem Tołstojem?
.....................................................................
             
ODPOWIEDZI PROSZĘ WYSYŁAĆ NA LIBRUSIE
DO PANI EWY JASKUŁOWSKIEJ 
                                                         
2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template