logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

Rozstrzygnięcie konkursu

Lach dyplom

Klucz odpowiedzi do testu konkursowego o Elizie Orzeszkowej
1.B
2.A
3.C
4.C
5.B
6.B
7.A
8.B, C
9.B
10.Stanisław Nahorski
11.B, C
12.C
13. ,,Nad Niemnem”
14.  Nagrody Nobla

 

2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template