logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

W podziękowaniu za współpracę z Klubem WIR

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” 
                                                                                    Jan Zamojski 1594.

Współpraca Szkoły Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie z Klubem Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku pod patronatem Wojewody Podlaskiego i Ministra Edukacji została uhonorowana przyznaniem medali z okazji 40-lecia powstania Związku Zawodowego i ruchu społecznego „Solidarność”, który miał decydujący wpływ na przemiany ustrojowe w naszym państwie. Członkowie ”Solidarności” na początku lat osiemdziesiątych byli represjonowani przez ówczesne władze komunistyczne.

 

Kilkakrotnie gościliśmy w naszej szkole wieloletnich działaczy ”Solidarności” i przewodniczących Klubu Panią Stanisławę Korolkiewicz i Pana Krzysztofa Nowakowskiego. W sposób przystępny i dopasowany do poziomu uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej opowiadali o konsekwencjach, jakie dotykały ich jako działaczy oraz członków ich rodzin za to, że demonstrowali chęć życia w prawdzie i wolności. Prelekcjom w szkole patronował Burmistrz gminy Supraśl Pan Radosław Dobrowolski, który również został nagrodzony medalem za współpracę.

Klub WIR w Białymstoku kultywuje szczególnie pamięć dwóch księży z naszego regionu Ks. Jerzego Popiełuszko i Ks. Stanisława Suchowolca – kapelanów „Solidarnośći” zamordowanych w latach 80-tych przez ówczesnych przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

W maju 2019r. uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i pracownikami szkoły aktywnie uczestniczyli w „Biegu do wolności im. Księdza Stanisława Suchowolca” na terenie parafii w Dojlidach, gdzie Ksiądz pełnił swoją ostatnią posługę duszpasterską. Sportowa rywalizacja była zorganizowana przez Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku.

Dyrekcja naszej szkoły U. Klimczuk–Piontkowska i nauczyciele M. Pańkowska i J. Gromacka zostali uhonorowani medalem z okazji 40-lecia powstania ”Solidarności” w podziękowaniu za współpracę z Klubem WIR. Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem i jest nam miło znaleźć się w gronie Niezłomnych Solidarnych.

  Nauczyciele w SP Sobolewo:
  Małgorzata Pańkowska -nauczyciel historii
Joanna Gromacka – nauczyciel j. polskiego
2022  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template