logotypelogotype2
image1 image1 image1 image1

Z życia szkoły

KONKURS RECYTATORSKI

XIII Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
"Idzie zima będą święta"organizowanego
w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

 (plik do pobrania)

konkurs swiateczny 2021   

PRZESŁUCHANIA PODOBNIE JAK W UBIEGŁYM ROKU BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZDALNIE,
NA PODSTAWIE PRZESŁANYCH NAGRAŃ.
LICZYMY, ŻE RÓWNIEŻ W TYM ROKU, TAK JAK W LATACH UBIEGŁYCH BĘDZIEMY RAZEM !!!!

 

  Termin przesyłania nagrań do 10 XII 2021 r.

 Organizatorzy:

1. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie,
1.2. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.
2. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji.
3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości poznawania nowych twórców i ich dzieł.
5. Umożliwienie realizacji marzeń artystycznych dzieci, przez pomoc w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi.

Regulamin:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej z klas 0-VI.
2. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w trzech grupach wiekowych:
klasy 0-I
klasy II - III
klasy IV -VI
3. Szkołę mogą reprezentować 2 osoby w każdej z grup wiekowych (maksymalnie 6 osób łącznie z jednej placówki).
4. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:
dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora i jego wieku, zgodności z tematyką konkursu.
5. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:
zrozumienie treści utworu,
naturalność wypowiedzi,
poprawność dykcji,
prawidłową interpretację.
6. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie jednego utworu poetyckiego.
7. Tematyka konkursu związana jest z zimą i świętami Bożego Narodzenia. Można te
zagadnienia potraktować łącznie bądź oddzielnie i zaprezentować utwór zimowy albo świąteczny.

Kryteria ocen:

1. Jury będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:
dobór repertuaru,
kultura słowa,
interpretacja utworu,
ogólny wyraz artystyczny.

2. Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznanych przez jurora może wynosić 20.

Sprawy organizacyjne:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 10.12.2021 r. drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, kategorię wiekową, szkołę, tytuł i autora wykonywanego utworu.
3. Nagranie video lub link z nagraniem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
( Mała podpowiedź: Należy nagrać filmik z własną recytacją wiersza. Plik umieścić na dysku wirtualnym i udostępnić dla wszystkich posiadających link).
4. Do nagrania należy dołączyć : Zdjęcie zgody i klauzulę informacyjną podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu.
5. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane !!!
6. Odsłuchanie przesłanych nagrań odbędzie się między 11–14 grudnia przez specjalnie powołane jury konkursowe.
7. 15-17.12. 2021 r.odbędzie się zdalne posiedzenie komisji konkursowej (jury i organizatorów konkursu) w celu ogłoszenie wyników wysłuchanych recytacji.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi za pośrednictwem strony internetowej SP w Sobolewie (szkolasobolewo.com i przez szkolnego Facebooka szkoły - 21 XII .
9. Nagrody zostaną dostarczone przez organizatorów bezpośrednio do szkół biorących udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy
nauczyciele ze Szkoły w Sobolewie
Marta Kondzior
Monika Mojsak
Barbara Zadykowicz
Monika Litwin
(koordynatorki konkursu)


Uczestnik, razem z przesłanym nagraniem, powinien dostarczyć organizatorom zdjęcie bądź skan zgody podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu.

WAŻNE!!!
INFORMACJA KIEROWANA DO UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOBOLEWIE


Do etapu międzyszkolnego konkursu, przejdzie sześciu uczniów z konkursu szkolnego, który odbędzie się stacjonarnie w naszej szkole w grudniu.
W związku z tym, uczniowie sami nie przesyłają nagrań na konkurs międzyszkolny.
Kto będzie reprezentował naszą szkołę?
Tego dowiemy się już w pierwszym tygodniu grudnia.

2022  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template