logotypelogotype2

Zalety szkoły

W chwili obecnej nasze zalety to przede wszystkim:

•  korzystne położenie i dobry dojazd autobusem linii 105
•  baza: nowy budynek
•  nowa sala gimnastyczna od listopada 2014
•  bezpłatny dowóz dzieci do szkoły własnym autokarem
•  dziennik elektroniczny
•  świetlica z atrakcyjną ofertą zajęć pracująca w godz. 7.00 – 17.00
•  stołówka
•  doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, nowe komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem edukacyjnym, projektory multimedialne)
•    nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka szkolna z nowymi i ciekawym księgozbiorem
•    przyjazny klimat i rodzinna atmosfera
•   nauka języka angielskiego już od klasy zerowej
•    duża liczba wycieczek
•    wykwalifikowana kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje i zdobywająca kolejne szczeble awansu zawodowego
•    zajęcia logopedyczne i sportowe
•    opieka pedagogiczna
•    gimnastyka korekcyjna
•    zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
•    wysokie osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce na szczeblu powiatu i województwa
•    laureaci olimpiad przedmiotowych
•    prężnie działający samorząd uczniowski
•    bezpieczeństwo wynikające z braku anonimowości
•    rokroczne wymiany młodzieży polsko-niemieckiej
•    zwiększona liczba obowiązkowych godzin języka angielskiego
•    certyfikat „ Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom”

2022  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template