logotypelogotype2

Zalety szkoły

W chwili obecnej nasze zalety to przede wszystkim:

•  nauka jednozmianowa
•  korzystne położenie i dobry dojazd autobusem linii 105
•  baza: nowy budynek
•  nowa sala gimnastyczna od listopada 2014
•  bezpłatny dowóz dzieci do szkoły własnym autokarem
•  dziennik elektroniczny
•  świetlica z atrakcyjną ofertą zajęć pracująca w godz. 7.00 – 17.00
•  stołówka
•  doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne (tablice interaktywne, nowe komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem edukacyjnym, projektory multimedialne)
•    nowoczesna, skomputeryzowana biblioteka szkolna z nowymi i ciekawym księgozbiorem
•    przyjazny klimat i rodzinna atmosfera
•   nauka języka angielskiego już od klasy zerowej
•    duża liczba wycieczek
•    wykwalifikowana kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje i zdobywająca kolejne szczeble awansu zawodowego
•    klasy 20 osobowe, zapewniające przyjazny klimat i rodzinną atmosferę
•    zajęcia logopedyczne i sportowe
•    opieka pedagogiczna
•    gimnastyka korekcyjna
•    zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
•    wysokie osiągnięcia sportowe w lekkiej atletyce na szczeblu powiatu i województwa
•    laureaci olimpiad przedmiotowych
•    prężnie działający samorząd uczniowski
•    bezpieczeństwo wynikające z braku anonimowości
•    rokroczne wymiany młodzieży polsko-niemieckiej
•    zwiększona liczba obowiązkowych godzin języka angielskiego
•    certyfikat „ Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom”
•    udział w programach: Szklanka mleka, Owoce w szkole, Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej, Żyj zdrowo

Projekty unijne

Dzięki lokalizacji nasza szkoła ma możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych projektów niedostępnych w szkołach miejskich. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i kadry pedagogicznej Zespół Szkół w Sobolewie przystąpił do następujących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

„ Poznajemy świat” – projekt propagujący turystykę rowerową

„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

„Na własne konto” - projekt ekonomiczny dla gimnazjum

Youngster – dodatkowy j. angielski dla klas III gimnazjum

„ Zielone szkoły w parkach narodowych”

„ Dobra edukacja – więcej szans na przyszłość” (dodatkowe zajęcia muzyczne, robotyka, grafika komputerowa, język angielski, dziennikarstwo, matematyka, przyroda, taniec dworski, rękodzieło artystyczne a także liczne wycieczki i obozy w kraju i za granicą

2022  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template