logotypelogotype2

Terminy spotkań z rodzicami

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

l.p. Dni wolne
1. 04.11.2019 r.
2. 07.01. 2020 r.
3. 20.04. 2020 r.
4.5.6. 21-23.04.2020 r.
7. 24.04.2020r. 
8. 12. 06. 2020 r.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

L.p.
 Data    Godzina Tematyka
1.  9-11.09.2019r.  17.00   Spotkania z wychowawcami w klasach
2.  12.09.2019r. 

17:30

 Spotkanie z Radą Rodziców
3. 25.09.19 Spotkanie z Radą Rodziców
4.  23.10.2019 r.  17.00-18 Konsultacje z nauczycielami
Warsztaty dla Rodziców
5.  20.11.2019r.  17-17:30 17.30 - 18.30 Spotkania z wychowawcami w klasach. Konsultacje z nauczycielami
6.  12.12.2019r.   17.00  Spotkania z wychowawcami klas – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych
7.  14.01.2020r.  18.00 Spotkanie ogólne klas I, II,III / spotkania  z wychowawcami
8.  15.01.2020r.   17.00 Spotkanie ogólne klas IV, V, VI, VII, VIII / spotkania z wychowawcami
9.  17.03.2020r.  17.00-18.00 Konsultacje z nauczycielami
10  14.05.2020r.  17.00 Spotkania z wychowawcami klas – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych

2021  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template