logotypelogotype2

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

17 września 2018 r

Klasy I-III SP

godz. 16.30-17.00 – spotkanie z dyrekcją

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami

18 września 2018 r.

Klasy IV-VII SP

godz. 16.30-17.00 – spotkanie z dyrekcją

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami

19 września 2018 r.

Klasy VIII SP i III GIM

godz. 16.30-17.00 – spotkanie z dyrekcją

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami

18.00 – spotkanie Rady Rodziców z dyrekcją

1 października 2018 r

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

5 listopada 2018 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

3 grudnia 2018 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

16 i 17 stycznia 2019 r

17.00 – spotkania klasowe z wychowawcami – podsumowanie I semestru

4 marca 2019 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

1 kwietnia 2019 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

6 maja 2019 r.

16.30-17.30 – konsultacje przedmiotowe z nauczycielami

Ponadto zapraszamy wszystkich rodziców na spotkania śródroczne ustalone w klasach z wychowawcami, a także na wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, o których będziemy powiadamiać na bieżąco.

2019  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template