logotypelogotype2
poczta   bip

X Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Idzie zima będą święta"


choinka    X Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
"Idzie zima będą święta" organizowanego
w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej
w Sobolewie
/konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych/
11 XII 2018r. godz. 10:00

Organizatorzy:
1. Zespół Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.
2. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

              Cele konkursu:
1. Rozwijanie umiejętności pięknego wysławiania się, zabawa językiem przez
    dźwiękonaśladownictwo, wzbogacanie słownictwa.
2. Popieranie twórczych poszukiwań nowych sposobów interpretacji poezji.
3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
4. Przełamywanie tremy przed publicznymi wystąpieniami.
5. Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości poznawania nowych twórców i ich
    dzieł.
6. Umożliwienie realizacji marzeń artystycznych dzieci, przez pomoc w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi.
                           
Regulamin:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy wezmą udział w konkursie w trzech grupach wiekowych:
 • klasy  I-II
 • klasy III - V
 • klasy VI -VIII
3. Przy doborze repertuaru należy uwzględnić następujące kryteria:
 • dostosowanie utworu do możliwości wykonawczych recytatora i jego wieku,
 • zgodności z tematyką konkursu.
4. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na:
 • zrozumienie treści utworu,
 • naturalność wypowiedzi,
 • poprawność dykcji,
 • prawidłową interpretację, w której dopuszczalny jest uzasadniony gest sceniczny.
5. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie jednego utworu poetyckiego.
6.Tematyka konkursu związana jest z zimą i świętami Bożego Narodzenia. Można te  zagadnienia potraktować łącznie bądź oddzielnie i zaprezentować utwór zimowy  albo świąteczny.
    

Kryteria ocen:

1. Jury będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.
2. Obowiązuje pięciostopniowa skala ocen od 1 do 5, a maksymalna ilość punktów przyznanych przez jurora może wynosić 20.
 
Sprawy organizacyjne:

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 07.12.2018 r.
w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
ul. Podlaska 8, Sobolewo
15-509 Białystok
tel./fax.: (85) 741-80-78

2. Uczestników konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź faksem na numer szkoły.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko dziecka, kategorię wiekową, szkołę, tytuł i autora wykonywanego utworu.

4. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane !!!

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się we wtorek 11 grudnia o godzinie 10:00   w Szkole Podstawowej im. E.Orzeszkowej w Sobolewie (adres j.w.) 
                         
6. W dniu konkursu - uczestnik, powinien dostarczyć organizatorom zgodę i klauzulę informacyjną podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji konkursu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi tego samego dnia.

8. Szkołę mogą reprezentować najwyżej 3 osoby w każdej z grup wiekowych  (maksymalnie 9 osób)
                                                
                                                          Serdecznie zapraszamy

nauczyciele ze Szkoły w Sobolewie
Marta Kondzior
Monika Mojsak
(koordynatorki konkursu)

„Życzenia Świąteczne dla kolegi z Niemiec”

 frohe weihnachten

 

KONKURS

„Życzenia Świąteczne dla kolegi z Niemiec”   

 • Wykonaj (jedną) kartkę bożonarodzeniową i wypisz na niej życzenia świąteczne w języku niemieckim.
 • Format pracy maksymalnie A4
 • Forma płaska lub przestrzenna, technika dowolna (również z wykorzystaniem programów graficznych)
 • Na odwrocie pracy napisz: swoje imię i nazwisko oraz klasę.
 • Pracę przynieś  do 3 grudnia (poniedziałek)
 • Kryteria oceny:  pomysłowość, nowatorstwo, estetyka wykonania oraz poprawność językowa

Twórcy najciekawszych prac otrzymają pozytywną ocenę z przedmiotu, dyplomy i nagrody.

Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na  prezentację pracy na szkolnej wystawie. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność szkoły.

weihnachten     Życzę wspaniałych pomysłów i owocnej pracy!                  

    Organizator konkursu:

Marta Boguszewska-Nitkiewicz

(nauczyciel języka niemieckiego)

Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny


logo szkola sobolewo 
 sko

Sercem Kocham Ojczyznę

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Ogłaszamy międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny

Konkurs skierowany jest do klas II-VI Szkoły Podstawowej

Tematem przewodnim konkursu jest stawiane pytanie:
"Jak się w Polsce oszczędzało, gdy Ojczyzny brakowało?"

1. Napisz wiersz, rymowankę lub opowiadanie na powyższy temat.

2. W dowolnej formie stwórz pracę plastyczną prezentującą życie Polaków w wybranym okresie historycznym od I Rozbioru Polski w roku 1772 do momentu odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku.

Termin składania prac konkursowych mija 9.11.2018.

Czekają Atrakcyjne Nagrody!serduszko

 

Serdecznie zapraszamy,
Karolina Kiziewicz
Monika Fiedoruk
Anna Pankiewicz
Anna Wyszyńska

Konkurs plastyczny

„JESIENNY BUKIET”


jesien100

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej.
 • Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek,grafika, collage oraz techniki mieszane).
 • Prace powinny być płaskie, wykonane indywidualnie, na papierze typu brystol, w formacie A3 lub A4.
 • Pracę podpisujemy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W ocenie stworzonych dzieł, liczy się: pomysłowość, dobór środków i technik plastycznych, estetyka oraz samodzielność wykonania.
 • Gotowe prace przynosimy do świetlicy szkolnej do 23.10
 • Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i przekazane na konkurs międzyszkolny do świetlicy szkolnej działającej przy SP nr 2 w Białymstoku

Do wspólnej zabawy zapraszają wychowawcy świetlicy szkolnej

2019  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template