logotypelogotype2

Nauczyciele

URSZULA KLIMCZUK PIONKTOWSKA DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Sawicka
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
JĘZYK POLSKI
Ewa Grzegorczyk ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Ewa Jaskułowska
Joanna Gromacka
Magdalena Kiertowicz
Janina Pankiewicz
JĘZYK POLSKI
Monika Gudalewska
Anna Zabielska
Agnieszka Bogusłowicz
Anna Michalak
JĘZYK ANGIELSKI
Helena Bach-Mróz
Katarzyna Drozdowska
Justyna Wawiernia
Joanna Matwiejczuk
MATEMATYKA
Irena Monach INFORMATYKA
Katrzyna Siekanowska-Kołotok FIZYKA
MATEMATYKA
Joanna Taras MATEMATYKA
GEOGRAFIA
Elżbieta Łyszkiewicz PRZYRODA
CHEMIA

Katarzyna Mierzejewska
Dorota Wilczyk

BIOLOGIA

Małgorzata Pańkowska

HISTORIA
PSYCHOLOG

Irena Rogalska WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Jolanta Godun

HISTORIA

JĘZYK POLSKI

Marta Boguszewska-Nitkiewicz
Joanna Czarniecka
JĘZYK NIEMIECKI

Agnieszka Prokopiuk
Agnieszka Baluk

JĘZYK ROSYJSKI
Małgorzata Osipiuk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kamil M. Kwasiborski
Monika Puczyńska
Paweł Nikitiuk

WYCHOWANIE FIZYCZNE
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Iwona Magrel-Kania

PLASTYKA
MUZYKA

Dorota Popławska PLASTYKA

Monika Katarzyna Stańczuk
ks. Kamil Snarski
ks.Piotr Żywno

RELIGIA KATOLICKA

Sławomir Markiewicz

RELIGIA PRAWOSŁAWNA


Monika Mojsak
TECHNIKA
ŚWIETLICA
WYCHOWNIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Beata Wójcik
Dorota Łapińska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASY"0"

Magdalena Wasilczuk-Kryńska
Katarzyna Roszko
Anna Marta Pańkowska
Alicja Grycuk
Anna Kamińska
Katarzyna Akgun

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASY I

Urszula Powichrowska
Marta Kondzior
Monika Joanna Litwin
Barbara Zadykowicz

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASY II

Iwona Szałaj
Teresa Kowalewska
Dorota Urynowicz
Magdalena Pełszyńska
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASY III
Monika Sabasz
Julia Pióro-Cerkiewnik

PEDAGOG
Monika Fiedoruk LOGOPEDA
Ewa Grzegorczyk
Joanna Puławska
Irena Rogalska
BIBLIOTEKA SZKOLNA
Monika Mojsak
Agnieszka Prokopiuk
Julita Piórko-Cerkiewnik
Joanna Czarniecka
Paulina Dobrowolska
Joanna Normatowicz
Kamil Kwasiborski
ŚWIETLICA SZKOLNA

                                                 

 

 

2022  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template