logotypelogotype2

Opłata za opiekę przedszkolną

UWAGA

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z opieki przedszkolnej w czasie przekraczającym realizację 5 godzinnej podstawy programowej od 1 listopada 2013r.* wynosi:

1) za pierwsze dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego 1,00 zł,

2) za drugie dziecko  uczęszczające do oddziału przedszkolnego 0,50 zł

3) za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie nie pobiera się opłat.

Opłat należy dokonywać z góry za dany miesiąc w kasie szkoły (p.108)
 do 10-go dnia każdego miesiąca
lub  na rachunek bankowy nr :
17 8060 0004 0841 1891 2000 0010

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka,
 za które dokonywana jest opłata)


*Uchwała nr XXXVI/322/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 26 września 2013 r W sprawie ustalania opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Supraśl

2020  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template