logotypelogotype2

Opłata za opiekę przedszkolną

Odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z opieki przedszkolnej w czasie przekraczającym realizację 5 godzinnej podstawy programowej od 1 listopada 2013r.* wynosi:

1) za pierwsze dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego 1,00 zł,

2) za drugie dziecko  uczęszczające do oddziału przedszkolnego 0,50 zł

3) za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie nie pobiera się opłat.

Po zakończeniu miesiąca informacje o kwocie, jaką należy uiścić przesłana będzie przez wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus. Kwota wyliczona będzie na podstawie list obecności w świetlicy szkolnej. Za godzinę uznaje się każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w świetlicy szkolnej ponad 15 min.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr :
17 8060 0004 0841 1891 2000 0010

Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

ul. Podlaska 8, 15-509 Białystok, Sobolewo

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka,
 za które dokonywana jest opłata)


*Uchwała nr XXXVI/322/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 26 września 2013 r W sprawie ustalania opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Supraśl

2023  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template