logotypelogotype2

Przetargi

Plan zamówień publicznych na rok 2018 Szkoły Podstawowej

im.Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                                                                                                                                         Sobolewo, 22.01.2018 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ zapytania oferentów
Dotyczy : przetargu nieograniczonego na :
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie „
Zgodnie z art.38 ust. 1 i 4 ustawy PZP poniżej udzielam wyjaśnienia na zapytanie zadane przez Wykonawcę w dniu 22.01.2018r.
Cytuję pytanie :
"Proszę wskazac jaka powinna byc na który dzień do przetargu na olej opałowy w formularzu ofertowym  jest napisana cena na dzień 26.01.2018 rok  natomiast w rodziale nr XIV Opis  sposobu obliczania ceny  napisano  cena na dzień 18.01.2018  teraz z którego  dnia  mam załączyć cenę do przetargu?"
Odpowiedź :
Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić cenę sprzedaży netto opublikowaną na stronie internetowej producenta na dzień 26.01.2018 r. czyli tak , jak jest zapisane w formularzu ofertowym.
Zmiana treści SIWZ

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na

Dostawę oleju opałowego lekkiego

pozostałe informacje dotyczące zamówienia w plikach do pobrania poniżej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Zał 1

Zał 2

Zał 3

Zał 4

Zał 5

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na przygotowanie i dostarczanie obiadów do stołówki Zespołu Szkół im. E.Orzeszkowej w Sobolewie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

pdf word

Zał. nr 2  Formularz ofertowy  

pdf word

 Zał. nr 3  Oświadczenie wykonawcy

pdf word

Zał. nr 4  Wykaz usług

pdf word

Zał. nr 5 Projekt umowy

pdf word

 Zał. nr 6 Przykladowy jadłospis

pdf word

 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

Dyrektor Zespołu Szkół im. E. Orzeszkowej w Sobolewie zaprasza do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na

Dostawę oleju opałowego lekkiego

pozostałe informacje dotyczące zamówienia w plikach do pobrania poniżej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Zał 1
Zał 2
Zał 3
Zał 4
Zał 5
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Teresa Marta Zalewska

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. E. Orzeszkowej w Sobolewie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na: "Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów do stołówki Zespołu Szkół im. E.Orzeszkowej w Sobolewie".
Pozostałe informacje dotyczące zamówienia w plikach do pobrania poniżej.

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostarczanie obiadów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Teresa Marta Zalewska

 

2023  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template