logotypelogotype2

Rekrutacja

Zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w terminach określonych w załącznikach do Zarządzenia Burmistrza Supraśla:

  • Wnioski o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie14 lutego – 28 lutego 2019 r.
  • Wnioski o przyjęcie do I klasy Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniania przez kandydatakryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie 14 lutego – 4 marca 2019 r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej:

Kryteria brane pod uwagę wraz z liczbą punktów znajdują się poniżej w uchwałach:

Uchwała kryteria rekrutacji przedszkole

Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Uchwała kryteria rekrutacji I SP     

Terminy rekrutacji do klasy I SP

Wniosek o przyjęcie do klasy I SP

2019  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template