logotypelogotype2

Świetlicowy klub szkolny

Uczniowie z klas IV- III gimnazjum dojeżdżający busem szkolnym, po zakończonych zajęciach  zobowiązani są oczekiwać na transport powrotny do domu w ŚWIETLICOWYM KLUBIE SZKOLNYM.
Od godziny 13:30 do 15:00 wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad starszymi uczniami  w odrębnej sali.

W ŚWIETLICOWYM KLUBIE SZKOLNYM  uczniowie mogą:
* odrabiać prace domowe
* grać w różnorodne gry planszowe
* obejrzeć interesujący film
* spędzić popołudnie z ciekawą książką
* korzystać z zajęć ruchowych na świeżym powietrzu
* uczestniczyć w zajęciach sportowych na hali

 

Regulamin szkolnego klubu świetlicowego:

 • Uczniowie przychodzą na zajęcia po skończonych lekcjach lub oczekują na rozpoczęcie swoich zajęć. Obecność ich jest obowiązkowa.
 • Opiece świetlicowego klubu szkolnego podlegają wszyscy uczniowie z klas IV Sp do III gim dojeżdżający na zajęcia busem szkolnym.
 • Nie podlega opiece wychowawców uczeń, który nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem każdego   uczestnika świetlicowego klubu szkolnego jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w rożnych miejscach na terenie szkoły m.in.: w salach lekcyjnych, na placu zabaw lub na boisku szkolnym.
 • Uczeń przebywający w świetlicowym klubie szkolnym zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 • Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej dwa razy do roku w I i II półroczu pobierana jest wpłata na (wyprawkę) m. in.: zakup materiałów plastycznych czy gier . Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora.
 • W świetlicy obowiązuje przez cały rok szkolny zmiana obuwia.
 • W świetlicy uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu, o ile otrzymają zgodę wychowawcy świetlicy i nie będzie to przeszkadzało w prowadzonych zajęciach. Należy jednak pamiętać, że nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste, czy elektroniczne zabawki. 10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 • O wszelkich zmianach dotyczących trybu powrotu ucznia ze świetlicy do domu (np. odbieranie przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia uczeń nie może opuścić świetlicy.
 • Z uczniami, którzy nie będą przestrzegali zasad obowiązujących w świetlicy oraz regulaminu świetlicy zostanie podpisany kontrakt. W przypadku gdy uczeń nie będzie wywiązywał się z kontraktu zostanie zawieszony w prawach uczestnika świetlicy na dwa tygodnie. Jeżeli po dwóch tygodniach nieobecności jego zachowanie nie ulegnie poprawie, taki uczeń zostanie skreślony z listy uczestników świetlicy
2022  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template