W naszej szkole od lat prowadzony jest cykl zajęć z udziałem psów pt. ”Edukacja na cztery łapy”. Pies może być nie tylko przyjacielem, ale również doskonałym pomocnikiem nauczyciela. Dzięki jego obecności dziecko łatwiej i szybciej przyswaja wiedzę, chętniej podejmuje różne działania, uczy się odpowiedzialności i łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami.
Edukacja z udziałem psa, jest działaniem ukierunkowanym na polepszenie funkcji poznawczych dziecka. Skupia się na wspomaganiu dzieci z trudnościami w nauce, przekazywaniu umiejętności prawidłowej opieki nad psem oraz reakcji na agresywne zachowania zwierząt, jak również na przeciwdziałaniu przemocy wobec zwierząt i przełamywaniu lęku dzieci przed zwierzętami. Dzieci – poprzez zabawę z psem – rozwijają m.in. motorykę, czyli ogólną sprawność ruchową.
Podczas zajęć dogoterapeutycznych wykorzystywane są treści związane z edukacją społeczno-przyrodniczą, matematyczną, artystyczną i rozwojem ruchowym.
Mamy nadzieje, że prowadzone przez nas zajęcia przyczyniają się do rozwoju uczniów, sprawiają im wiele radości i satysfakcji w procesie kształcenia i wychowania.
Anna Zabielska
Beata Wójcik