Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dzieci nie tylko oczekują na odbiór ze szkoły przez swoich rodziców, czy też na autobus wiozący ich do domu, ale przede wszystkim , gdzie mogą rozwijać swoją kreatywność, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.

Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Świetlica stwarza warunki do:

 • wypoczynku
 • relaksu
 • odrabiania prac domowych
 • zjedzenia posiłku
 • rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań

Świetlica szkolna zajmuje jedno stałe pomieszczenie na dole przy szatniach uczniów. Jednak warto wspomnieć, że  zajęcia świetlicowe odbywają się też w innych miejscach na terenie szkoły min.: na sali gimnastycznej, na szkolnym placu zabaw czy gościnnie w salach lekcyjnych. W przypadku zmiany miejsca pobytu grupy świetlicowej, informacje można uzyskać na dole w „naszym stałym” pomieszczeniu.

Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Posiadamy stoliki,  przy których uczniowie odrabiają prace domowe, wykonują prace plastyczne i spożywają posiłki. Mamy kącik czytelniczy. Myśląc o zabawie,  zorganizowaliśmy domek dla lalek z aneksem kuchennym, kącik gier planszowych i układanek. Na dywanie jest miejsce na budowle z klocków. Świetlica wyposażona jest w  sprzęt RTV. Posiadamy też tablice do eksponowania prac plastycznych wykonanych przez uczniów.
Mocną stroną naszej oferty jest wyposażenie w liczne gry planszowe, te „znane i mniej znane”.     

Świetlica szkolna oferuje dzieciom następujące zajęcia:


Rozwijające umiejętności manualne:

 • zabawy konstrukcyjne ze słomkami i klockami magnetycznymi,
 • malowanie farbami,
 • sklejanie, lepienie, szycie i filcowanie
 • rysowanie, kolorowanie malowanek
 • układanki


Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka:

 • wspólne czytanie książek (bajek opowiadań, wierszy)
 • oglądanie filmów edukacyjnych dla dzieci, oglądanie bajek,
 • krzyżówki, zagadki, rebusy
 • gry dydaktyczne i edukacyjne
 • zabawy tematyczne
 • rozmowy i pogadanki z dziećmi

Gry i zabawy sportowe:

 • szachy
 • tenis stołowy
 • zabawy z piłką
 • zabawy ze skakanką, hula hop
 • zabawy na boisku szkolnym
 • konkurencje indywidualne i zespołowe

Zajęcia muzyczno – taneczne:

 • zabawy taneczne
 • zabawy ruchowe przy muzyce

Zajęcia relaksujące:

 • Spacery
 • Zabawy na szkolnym placu zabaw

Świetlica szkolna organizuje:

 • dwa razy w roku kiermasze świąteczne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 • walentynkową akcję charytatywną „Podaruj serduszko”. Piekąc i sprzedając ciasteczka, wspieramy potrzebujące dzieci;
 • całoroczny konkurs na tytuł wzorowego świetlika miesiąca i roku;
 • współorganizuje i organizuje liczne konkursy recytatorskie, plastyczne i muzyczne;
 • organizuje tygodniowe półkolonie letnie i zimowe współpracując z Miejsko – Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu
 • na przełomie września i października, mini festyn „Święto Świetlika” – powitanie nowego roku szkolnego i wszystkich świetlików (dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych). Dzień pozbawiony rywalizacji – założenie naszej imprezy;
 • współpracuje z „PROJEKTOREM – wolontariatem studenckim”  ogólnopolskim programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na wsi i w małych miastach. W ramach programu studenci docierają do dzieci i młodzieży z małych miejscowości przekazując im wiedzę, ale także pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do dalszego rozwoju i nauki.
 • Bierze aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych m.in: „Święta pluszowego misia”, Dnia Edukacji Narodowej” itp.