GRATULACJE!

Nasi ósmoklasiści powyżej średniej: w powiecie białostockim, w województwie podlaskim i w całym kraju!!!
Takie wyniki to efekt ciężkiej pracy naszych Uczniów, Nauczycieli i wsparcia Rodziców!