„ZAINSPIROWANI  TWÓRCZOŚCIĄ   MARII   KONOPNICKIEJ…”

  W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa  im. Marii  Konopnickiej w Koninie  zorganizowała kolejną- III edycję Konkursu Literackiego „Zainspirowani  twórczością Marii Konopnickiej…”. Tegoroczny konkurs, skierowany  do uczniów kl. II -VIII  szkół podstawowych, miał  zasięg ogólnopolski. Honorowy Patronat  nad  przedsięwzięciem objęli:

Ministerstwo  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,

Muzeum Marii Konopnickiej- Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach,

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie ,

Starostwo Powiatowe w Częstochowie,

Wójt Gminy Rędziny.

Głównym celem konkursu było  przypomnienie  twórczych dokonań patronki Szkoły Podstawowej w Koninie – Marii Konopnickiej,  oraz przybliżenie  młodemu pokoleniu Polaków wartości i postaw  życiowych ukazanych w  utworach pozytywistycznej autorki. Udział w konkursie  umożliwił również uczniom  wykazanie  się wrażliwością literacką  i wyobraźnią, a także  stał się  okazją do  zaprezentowania  swoich uzdolnień i  zainteresowań literackich.

Na tegoroczny konkurs  napłynęło około 100-u prac uczniów  szkół podstawowych z województw: pomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.  Nadesłane   teksty wyróżniały się nie tylko  rozmaitością zastosowanych form (opowiadanie z dialogiem, rozprawka, list, kartka z pamiętnika, wywiad, esej, wiersz), ale także wysokim poziomem merytorycznym i  językowym oraz   ciekawymi przemyśleniami na temat przyszłości, marzeń, systemu wartości, tolerancji, pracy, obowiązków, dzieciństwa, ulotności chwili, miłości, rodziny oraz szczęścia.

Serdecznie  dziękujemy wszystkim  uczestnikom za udział w konkursie oraz nauczycielom opiekunom, którzy  wspierali  swoich podopiecznych  podczas  tworzenia  prac .

Autorom nagrodzonych  tekstów  gratulujemy  i życzymy nieustannego rozwijania literackich pasji   oraz sukcesów w kolejnych konkursowych zmaganiach.

Nagrody oraz dyplomy dla uczestników, a także podziękowania dla opiekunów  zostaną przekazane  drogą pocztową.

LAUREACI

Kategoria II

klasy  IV-VI

I miejsce

Kacper Dawidziuk, Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

Nauczyciel opiekun : Ewa Jaskułowska