Od 05.09.2022r do 08.09.2022r ( do godz.12:00) trwają zapisy na obiady. Aby usprawnić proces zapisywania PROSZĘ uważnie zapoznać się z zasadami i postępować zgodnie z nimi.

  • Rodzice dzieci, które już korzystały z obiadów w ubiegłym roku szkolnym proszeni są o przesłanie informacji zwrotnej przez Librus o treści – „OBIADY TAK” .
  • Rodzice dzieci nowo zapisanych do naszej szkoły lub niekorzystających w ub. roku szkolnym z obiadów proszę o przesłanie wypełnionej deklaracji obiadowej na maila (do pobrania na stronie szkoły ikonka KUCHARZ ).
  • Rodzice dzieci potrzebujących diety proszeni są o przesłanie informacji na ten temat (rodzaj diety i wykaz alergenów) na maila szkolasobolewo.obiady@onet.pl .
  • Proszę WSZYSTKICH rodziców, których dzieci będą korzystały z obiadów szkolnych o zapoznanie się z Regulaminem Stołówki Szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły www.szkolasobolewo.com.
  • Informacje o kwocie za dany miesiąc jak i jadłospis będą dostępne na stronie internetowej szkoły ikonka KUCHARZ) oraz będą przesyłane przez Librus.
  • Informacje o przerwach obiadowych w poszczególnych klasach przesłane będą przez Librus.