W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy w naszej świetlicy szkolnej międzynarodowy projekt „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”.

Projekt podzielony jest na 3 moduły i pierwszy z nich, czyli podróże po Polsce realizowaliśmy od października do grudnia. Przenieśliśmy się do miasta Łodzi czytając wspólnie książkę „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został poetą.” Po przeczytaniu kolejnych fragmentów książki wykonywaliśmy zadania autora projektu. Wypełniliśmy nasze lekturniki, stworzyliśmy Lapbooki, wybraliśmy się na wirtualną wycieczkę do Łodzi i wykonaliśmy pocztówki prezentujące ciekawe miejsca w tym mieście, a na koniec stworzyliśmy plakat zachęcający do czytania książek. W kolejnym module wybierzemy się w czytelniczą podróż po Europie, ale dokąd się wybierzemy będzie można zobaczyć na szkolnym Facebooku.
Celem całego projektu jest:
• rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
• rozwijanie aktywności czytelniczej,
• doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
• zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
• pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności,kultury i tradycji,
• integracja zespołu klasowego,
• współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.