W dniach 24-27 kwietnia 2008 roku delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w I Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Elizy Orzeszkowej, który odbył się w Zamościu.
Wspólny patron daje poczucie jedności, przynależności do większej społeczności. Zrozumieliśmy, że nasz wybór patronki był trafny- dołączyliśmy do znakomitego grona. Oprócz naszej szkoły w zjeździe uczestniczyli delegaci z SP 277 w Warszawie, SP 2 w Sosnowcu, SP w Radgoszczy, Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce i SP 3 w Zamościu.
Szkoła z Zamościa była pomysłodawcą i organizatorem zjazd, który połączony on został z jej jubileuszem 90-lecia powstania. Uczestnikom zjazdu przygotowano wiele atrakcji: udział w oficjalnych uroczystościach, koncert „Wspólne muzykowanie”, podczas którego został rozstrzygnięty konkurs „Świat Elizy Orzeszkowej”, zwiedzanie Zamościa. Niewątpliwą atrakcją było spotkanie w ratuszu miejskim z obecnym prezydentem Zamościa Marcinem Zamoyskim.
Wyjazd ten był świetna okazją do zaprezentowania szkoły i gminy Supraśl na ogólnopolskim forum. Stworzył naszym uczniom niepowtarzalną okazję niezapomnianych wrażeń, zawarcia nowych znajomości, przyjaźni, które pielęgnowane mają szansę trwać dłużej.