Dnia 14 grudnia 2022r w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Idzie zima, będą święta”. Była to już XIV edycja konkursu organizowanego przez naszą szkołę oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

Wzięło w niej udział 32 uczestników z 8 szkół.

Jury w składzie:
Agata Michnowska – kierownik Domu Kultury Zachęta w Białymstoku
Ewa Czaczkowska – kierownik Biblioteki Publicznej w Supraślu
Weronika Krysiewicz – podlaska poetka

dokonało oceny prezentacji według następujących kryteriów: dobór materiału, kultury słowa, interpretacji utworu i ogólnego wyrazu artystycznego.

W grupie uczniów z kl. 1-2 :

I miejsce przyznano – Alicji Zaniewskiej z SP nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

II miejsce otrzymał Miłosz Biernacki z SP nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku

III miejsce zajęła Aleksandra Kułaczewska z naszej szkoły

Wyróżniono również recytacje:

Mikołaja Makala ze Sportowej Szkoły Podstawowej im. F. Mareckiego w Supraślu

Karoliny Biszczuk z naszej szkoły

Wśród prezentacji uczniów klas 3 i 4:

I miejsce przyznano Zuzannie Kalisty z SP nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

II miejsce przypadło Anastazji Bura z naszej szkoły

III miejsce przyznano Marii Radulskiej z SP nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

Wyróżniono recytacje:

Izabeli Górskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach Amelii Czarneckiej SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Leny Lewończuk ze Sportowej Szkoły Podstawowej im. F. Mareckiego w Supraslu

W najstarszej grupie wiekowej , wśród uczniów kl. 4-7 :

I miejsce przyznano Klarze Korolczuk z naszej szkoły

II miejsce – Julii Dawidziuk z naszej szkoły

III miejsce otrzymała Hanna Bahojło z SP nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

Wyróżniono również występ Piotra Wasilewskiego z SP nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku


Wszystkim uczestnikom gratulujemy!