„Miej serce jak najczystsze i oddawaj usługi jak największe ziemi i ludziom.”
Eliza Orzeszkowa

20 maja 2006 rok w naszej szkole miała miejsce Uroczystość Nadania Imienia. Patronką Zespołu Szkół została Eliza Orzeszkowa.
Uroczystość uświetnili znakomici goście.