W dniu 15.03.2023 w Supraślu rywalizowali w Olimpijce młodzi sportowcy z klas 1-3

Reprezentanci Sobolewa zajęli:

 l miejsce w kategorii klas pierwszych

 III miejsce w kategorii klas drugich

 l miejsce w kategorii klas trzecich

 Serdecznie gratulujemy  wszystkim uczestnikom sportowej postawy

Kamil Kwasiborski