W dniu 04.04.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów do klasy I i oddziału przedszkolnego.

W terminie od 05.04.2023 r. do 14.04.2023 r. rodzice zobowiązani są potwierdzić „Oświadczeniem woli”, że dziecko będzie uczęszczało do Szkoły Podstawowej im. E. Orzeszkowej w Sobolewie.

Oświadczenie woli do pobrania od 04.04. 2023 r. w zakładce rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.