Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 trwa do 14.04.2023 r.

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców lub wydruk z CEIDG (dotyczy osób prowadzących własną działalność).

Dla dzieci z klas 0-III należy wydrukować i uzupełnić wniosek dla klas 0-III.
Dla dzieci z klas IV-VIII należy wydrukować i uzupełnić wniosek do klubu świetlicowego.

Do klubu świetlicowego przyjmowane są dzieci dojeżdżające busem szkolnym.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do dnia 24.04.2023.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU ŚWIETLICOWEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA z kl. 0-III DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ