W roku szkolnym 2022/2023 w naszej świetlicy jest realizowany projekt „Kreatywne prace plastyczne”. W każdym miesiącu wypełniamy proponowane przez organizatorów zadania, starając się wzbudzić zainteresowanie plastyką oraz inicjować prawdziwie twórcze działania naszych uczniów. Wykonane zadania systematycznie zamieszczamy na FB szkoły.

Cele projektu:

  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
  • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
  • Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.