Uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja w naszej szkole odbył się 5 maja 2023r. Podczas akademii uczniowie z klasy 6a przypomnieli, że Konstytucja 3-Maja była wielkim osiągnięciem narodu polskiego. Obecnie natomiast jest jednym z symboli naszej niepodległości, powodem do dumy dla Polaków oraz świadectwem wielkiej mądrości i patriotyzmu ludzi, którzy wtedy tę ustawę dla ratowania Rzeczypospolitej tworzyli.
Podczas apelu uczniowie obejrzeli krótką prezentację o historii powstania tego dokumentu, a na koniec do słów Marka Grechuty została zaprezentowana nasza piękna Polska, od morza po Tatry, od A. Mickiewicza i J. Słowackiego do Cz. Miłosza, przez muzykę F. Chopina, aż po nasze miasto, nasz dom rodzinny i naszą szkołę w Sobolewie.
To przecież wszystko jest nasza Ojczyzna …

Joanna Gromacka, Jolanta Godun