GMINA SUPRAŚL realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Supraśl”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do szeregu usług publicznych świadczonych przez jednostki z terenu Gminy Supraśl objętych projektem, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wartość grantu: 99 805,60 PLN