Dzień Dziecka obfitował w wiele atrakcji, jednak nie zwalniał nas z myślenia. Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych przygotowali zadania logiczne i matematyczne. Uczniowie odrysowywali kontury postaci, a potem wypełniali je różnymi figurami. Dzieci poznały zasadę tworzenia trójkąta Sierpińskiego. Pogoda i humory dopisały wszystkim!


Zespół matematyczno-przyrodniczy