Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji „Edukujemy – Pomagamy”.
Akcja polegała na zbiórce zużytych baterii. Dzięki akcji OSW w Laskach otrzymał wsparcie dla swoich niewidomych podopiecznych.