Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie ogłasza nabór uzupełniający na rok szkolny 2023/2024 do:

  •  oddziału Przedszkolnego (sześciolatki) w terminie 19 czerwca – 21 czerwca 2023r.

  • I klasy Szkoły Podstawowej w terminie01 czerwca – 07 czerwca 2023 r.

Wnioski rekrutacyjne dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA