Od 23.08.2023 r do 30.08.2023 r można zapisać dziecko na autobus szkolny w następujący sposób:

1. Przesyłając wypełnioną deklarację na adres mailowy tmzalewska@szkolasobolewo.com

2. Wrzucając wypełnioną deklarację do skrzynki na listy znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły

3. Dostarczając wypełnioną deklarację bezpośrednio do sekretariatu p.108

4. Informacje dotyczące autobusu szkolnego, deklaracja dowozowa i regulamin znajdują się na stronie szkoły szkolasobolewo.com (na pasku SZKOŁA-zakładka SEKRETARIAT-rozwinięcie AUTOBUS SZKOLNY)

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 11 WRZEŚNIA 2023r.