Przedstawiciele klas 4-8 uczestniczyli w prelekcji pracownika IPN p.Karola Usakiewicza oraz zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym ofiarom zbrodni hitlerowskich w latach 1941-1944.

Organizatorki: M. Pańkowska, J. Godun, J. Gromacka