Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w, organizowanym przez naszą szkołę, Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Widok z mojego okna – edycja IV.

Celem konkursu jest:

 – budowanie harmonii między czasem spędzonym w Internecie, a życiu realnym;

 – poznanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego;

 – uwrażliwienie na otaczający nas świat;

 – rozwijanie aktywności twórczej i kreatywnej dzieci;

– kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Konkurs jest dedykowany dla klas 1-3.

Prosimy o wykonanie prac płaskich o wymiarach kartki A3, techniką dowolną (z wyjątkiem technik wykorzystujących materiały sypkie i nietrwałe, np. kasze, ryż, czy elementy roślinne).

Uczniowie naszej szkoły mogą przynosić prace konkursowe do świetlicy szkolnej. Prosimy o zabezpieczenie prac dzieci przed ich uszkodzeniem.

Na prace konkursowe czekamy do 28.11.2023 r. Wyniki konkursu: 08.12.2023 r.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Katarzyna Zaremba

Joanna Normantowicz

Paulina Dobrowolska – Wyszyńska

 oraz nauczyciele świetlicy szkolnej