W Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Rosnę zdrowo” organizowanym w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 uczniowie naszej szkoły: Dawid Bielski, Julia i Kacper Dawidziuk otrzymali nagrody z rąk Burmistrza dr Radosława Dobrowolskiego.

Grzegorczyk Ewa