Nasza szkoła rozpoczyna udział w projekcie pt. ZBIERAMTOWSZKOLE. Jest on cenną inicjatywą opartą na zasadzie zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody i określany jest pomocą bez pieniędzy.

Włączenie się w inicjatywę to okazja do zaangażowania nas wszystkich we wspólną sprawę, jaką jest pomoc ubogim i ochrona środowiska.

Głównym celem projektu Zbieram to w szkole jest uwrażliwienie młodych ludzi na problemy mieszkańców krajów ubogich, takich jak Boliwia i Czad, gdzie nawet woda bywa luksusem. Przy okazji zbiórki surowców zwracamy uwagę na potrzebę ekologicznych działań i szacunku do zasobów Ziemi.

Celem charytatywnym jest zbiórka środków na prowadzenie dzieł socjalnych i realizację pomocy rozwojowej przez misjonarzy – księży Sercanów pracujących w Afryce i Azji.

Akcja Zbieram to w szkole polega na zbieraniu surowców wtórnych, a środki finansowe uzyskane z ich sprzedaży są przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych: budowę studni w Czadzie oraz pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii.

Za udział w programie – zebranie dużej ilości surowców – szkoła dodatkowo może otrzymać nagrody: książki, gry edukacyjne, puzzle, torby ekologiczne oraz krzyżyki sercańskie.

CO ZBIERAMY?

  • zużyte baterie
  • dobre monety (monety i banknoty z całego świata, aktualne i wycofane z obiegu)
  • zegarki tarczowe (na rękę, nie elektroniczne!)

Powyższe surowce wrzucamy do specjalnie oznaczonych pojemników
umieszczonych w naszej szkole. Znajdują się one przy wejściu głównym obok stołówki.

Włączmy się wszyscy aktywnie do akcji ZBIERAMTOWSZKOLE !!!

Pomóżmy ubogim krajom i środowisku!