Projekt pt.: Gram z klasą – działania inspirujące dzieci i młodzież do konstruktywnego spędzania czasu wolnego został wyróżniony dofinansowaniem w ramach konkursu grantowego programu Edukacja Inspiracja prowadzonego przez Fundację im. Romana Czerneckiego oraz Fundację Szkoła z Klasą z Warszawy.
Celem projektu jest zachęcenie naszych uczniów do konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego (szczególnie podczas przerw śródlekcyjnych) i rozbudzenie w nich chęci do rozwijania swoich talentów i pasji.
Wszystkie prowadzone działania są realizowane metodą projektową, która jest doskonałym sposobem do rozwijania umiejętności współpracy, rzetelnej komunikacji, zarządzania czasem i innych kompetencji miękkich niezmiernie ważnych w budowaniu relacji społecznych.

Koordynator projektu:
Anna Petelska