Nasi uczniowie klas młodszych biorą udział w międzynarodowym projekcie pt.: Me and my toy, który realizujemy za pośrednictwem programu eTwinning.
W projekcie bierze udział kilku europejskich partnerów: Słowenia Turcja, Włoch, Litwa i my jako przedstawiciele Polski. Zadania projektowe skupiają się wokół przedstawienia przez dzieci za pomocą różnych narzędzi i metod swoich ulubionych zabawek.

Nauczyciele klas I-III