Dzięki powstaniu pracowni technicznej w Szkole Podstawowej w Sobolewie otworzyły się zupełnie nowe możliwości. To miejsce nie tylko umożliwia naszym uczniom zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, ale także daje nauczycielom szansę na stały rozwój. W dniu 22 kwietnia, na zaproszenie nauczycielki techniki Pani Moniki Mojsak, odbyły się wyjątkowe warsztaty pod nazwą „Lekcja techniki z autorem podstawy programowej, twórcą metody wielomateriałowych projektów technicznych – Witoldem Jakubkiem”.

Już od pięciu lat uczniowie naszej szkoły, korzystając z metody projektów wydawnictwa Jawi, zdobywają praktyczne umiejętności techniczne. Na zajęciach nie tylko poznają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także tworzą modele, takie jak łódki, lampki czy wyplatają ściegi dziewiarskie. Ponadto, uczą się odczytywania rysunków technicznych oraz obsługi elektronarzędzi.

W miniony poniedziałek grupa nauczycieli ze szkół z naszej gminy i województwa miała niepowtarzalną okazję zapoznać się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, z metodami prowadzenia zajęć w naszej szkole. Warsztaty te nie tylko dostarczyły nowej inspiracji, ale także umożliwiły wymianę doświadczeń, która z pewnością przyczyni się do praktycznego rozwoju zajęć technicznych w naszym regionie.