Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w dniach 23-26 kwietnia zorganizowaliśmy loterię wypożyczeń. Każdy odwiedzający bibliotekę mógł wylosować numer, a następnie wybrać z odpowiedniej półki książkę, którą wypożyczał do domu. Zabawa przyniosła uczestnikom wiele emocji i radości.

Akcja miała na celu zainteresowanie uczniów różnorodną tematyką i zachęcenie ich, aby sięgali po rodzaje książek, których dotychczas nie czytali.
Loteria w bibliotece jest kolejnym działaniem realizowanym w ramach ogólnopolskiego programu „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka”.