W dniach 15 IV – 10 V obchodziliśmy w naszej szkole Dni Patrona.
W tym okresie podjęto następujące działania:
– pokaz multimedialny na godzinach wychowawczych połączony z pogadanką o patronie,
– zajęcia plastyczne w kl. 0–III – malowanie konturów portretów E.Orzeszkowej,
-Szkolny Konkurs Plastyczny ph.”W świecie utworów E. Orzeszkowej” w dwóch kategoriach:
Kat. IV–VI wykonanie ilustracji do wybranego utworu E. Orzeszkowej
Kat. VII–VIII zaprojektowanie okładki wybranego utworu E. Orzeszkowej
– Szkolny Konkurs Plastyczny na portret E. Orzeszkowej dla uczniów kl. I–III zorganizowany przez świetlicę szkolną,
– pokaz multimedialny na monitorze szkolnym o życiu i twórczości E. Orzeszkowej,
– wysłuchanie na przerwach międzylekcyjnych z radiowęzła szkolnego fragmentów utworów  E. Orzeszkowej,
– wystawa prac konkursowych na holu szkolnym.
Zwieńczeniem działań była część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. 4b i 6a, w czasie której można było między innymi wysłuchać wywiadu z E. Orzeszkową pt .”Do upragnionego celu prowadzą drogi trudne.”

Organizatorzy Dni Patrona:
E. Jaskułowska
A. Zabielska
H. Bach–Mróz
A. Wyszyńska