WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS 2-3

Składamy serdeczne gratulacje laureatom Szkolnego Konkursu Ortograficznego.

Zwycięzcami w kategorii klas 2 zostali:
1 miejsce – Leon Andrzejczuk
2 miejsce – Oskar Kaluta oraz Zuzanna Sawicka
3 miejsce – Gabriel Mitchel

W kategorii klas 3 przyznano:
1 miejsce – Magdalenie Jabłońskiej
2 miejsce – Pawłowi Godlewskiemu
3 miejsce – Filipowi Łapińskiemu

Nagrody zwycięzcom oraz dyplomy za udział wszystkim uczestnikom zostaną wręczone w Dniu Dziecka 3 czerwca.

Zespół nauczycieli

kształcenia zintegrowanego