Wizyta w gospodarstwie bogata była w różne atrakcje. Uczniowie poznali zwierzęta gospodarskie, mogli je dotknąć, a niektóre nawet doić. Dużo emocji wywołało poszukiwanie ukrytego skarbu. Był też pokaz pasienia owiec psem pasterskim. Na koniec chwilę wytchnienia uczniowie spędzili wspólnie przy ognisku.

Ewa Jaskułowska