Autor: marta

Rekrutacja do świetlicy

Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 trwa do 14.04.2023 r. Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców lub wydruk z CEIDG (dotyczy osób prowadzących własną…