Autobus szkolny

Rozkład jazdy – I PRZYWÓZ do szkoły na godz. 8:00- obowiązujący od 12-02-2024r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego- II Przywóz i odwozy- obowiązujący od 05-02-2024 r.

W związku z pojawiającymi się  pytaniami dotyczącymi rozkładu jazdy autobusu szkolnego zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższym punktami :

  1. Bezpłatny dowóz dzieci do szkoły autobusem szkolnym jest zorganizowany na podstawie art. 32 ust 3 pkt 5 oraz art. 39 ust. 1 – 3 Prawo oświatowe ( Dz.U.2020.910 )
  2. Zgodnie z zapisem w powyższym punkcie, dowóz autobusem szkolnym przysługuje uczniom z kl. 0 – III gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km oraz uczniom z kl. V – VIII gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza 4 km.
  3. Rozkład jazdy autobusu szkolnego dostosowany jest do planu lekcji w taki sposób, aby przy ograniczonej liczbie miejsc w autobusie, mogło z niego skorzystać, jak najwięcej dzieci .
  4. Zamieszczony we wrześniu rozkład jazdy autobusu szkolnego jest na tzw. rozruch i będzie obowiązywał przez miesiąc ( chyba, że sprawdzi się od razu, to pozostanie bez zmian, o czym Państwo będą poinformowani).
  5. W związku ze zmianowym trybem nauki dzieci w szkole ( różne klasy w różne dni rozpoczynają lekcje o różnych godzinach ) kursy autobusu szkolnego nie są w stanie każdego dnia zaspokoić wszystkich potrzeb dzieci zapisanych na dowóz.
  6. W przypadku przepełnienia autobusu szkolnego, może nastąpić weryfikacja list dzieci dowozowych ( zostaną przeliczone kilometry pomiędzy danymi przystankami a szkołą) i ograniczenie liczby przystanków oraz liczby dzieci mogących skorzystać z dowozu autobusem szkolnym.
  7. W razie pytań i wątpliwości proszę pisać przez LIBRUS do SEKRETARIATU lub mailowo na adres tmzalewska@szkolasobolewo.com

Deklaracja na dowóz

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM