Kategoria: SKO

Kronika SKO

  KWIECIEŃ- MAJ LUTY-MARZEC GRUDZIEŃ- STYCZEŃ LISTOPAD PAŹDZIERNIK

Szkolne Kasy Oszczędzania

Szkolne Kasy Oszczędzania to największy i najstarszy w Polce program edukacji finansowej.W 2016/2017 roku szkolnym SKO rozpoczęło swoją działalność w naszej szkolne pod patronatem Banku PKO BP w Białymstoku.Opiekunami SKO…