Dyrekcja

 

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Klimczuk –Piontkowska

 

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY

Elżbieta Sawicka                                     Ewa Grzegorczyk